ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Το Tailored είναι μια οργάνωση η οποία τιμά τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και η οποία ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τις Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα (μόδα, πολυτέλεια, κρασί, design, τουρισμός κλπ.).

 

Στο Tailored αναγνωρίζουμε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δημιουργικές βιομηχανίες και το νόμο και πιστεύουμε ότι τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι δικηγόροι που τις συμβουλεύουν πρέπει να κατανοήσουν ότι οι νομικές ανάγκες αυτών των αγορών διαφέρουν από τις υπόλοιπες και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπίζονται με έναν εξειδικευμένο τρόπο, «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα τους.

 

Το Tailored είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σαν ένα κόμβος εκπαίδευσης και δικτύωσης, με τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες εμπορικές και νομικές ανάγκες καθεμίας από τις δημιουργικές βιομηχανίες τις οποίες αφορά.
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Στόχος του TAILORED είναι να παρέχει μια εις βάθος κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη βιομηχανία της μόδας και της πολυτέλειας καθώς και να προσφέρει, σε όσους συμμετέχουν στις δράσεις του, τα εργαλεία που αδιαμφισβήτητα θα χρειαστούν για να διαχειρίζονται καλύτερα τις εμπορικές τους δραστηριότητες.

 

Το Tailored επιδιώκει να:

 

• Ξεκινήσει ένα γόνιμο διάλογο ανάμεσα στις δημιουργικές βιομηχανίες και το νομικό κόσμο.
• Προσφέρει γνώσεις και πρακτικά εργαλεία σε δικηγόρους, επιχειρηματίες, σχεδιαστές και όσους εν γένει δραστηριοποιούνται στον χώρο της μόδας και της πολυτέλειας.
• Βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν.
• Προωθήσει τον κλάδο του Δικαίου Μόδας και Πολυτέλειας.
ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Όχι μόνο Μόδα και Πολυτέλεια

 

Στο TAILORED εστιάζουμε σε ένα ευρύ φάσμα των Δημιουργικών Βιομηχανιών της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων:

 

– Μόδα
– Πολυτέλεια
– Φαγητό & Κρασί
– Τουρισμός
– Design & Αρχιτεκτονική

 

Και άλλα …