Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα
registered-709695_1920 (2)
Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα – μη παραδοσιακά σήματα, σήματα πιστοποίησης, social media, διαμεσολάβηση, τροποποιήσεις στα τέλη και επαναπροσδιορισμός της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων στο επίκεντρο των αλλαγών

 

 

Μέχρι πρότινος, τα σήματα ρυθμίζονταν από τις διατάξεις του Ν. 4072/2012. Στις 20.03.2020 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4679/2020 για τα Εμπορικά Σήματα (ο «Νόμος»), ο οποίος (με χαρακτηριστική καθυστέρηση) ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις. Πέρα από την εναρμόνιση με την Οδηγία, ο εν λόγω Νόμος επιδιώκει και μια ευθυγράμμιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Οι αλλαγές που επιφέρει είναι τόσο διαδικαστικές, όσο και ουσιαστικές – ας ρίξουμε μια ματιά στις κυριότερες εξ’ αυτών:

 

 

Ανοίγει ο δρόμος για την κατοχύρωση «μη παραδοσιακών» σημάτων

 

Μεταξύ των βασικότερων αλλαγών συγκαταλέγονται η απαλοιφή της «γραφικής παράστασης» ως προϋπόθεσης για την ένταξη ενός σημείου στην έννοια του σήματος και τη συνακόλουθη προστασία αυτού.

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου «το εθνικό σήμα μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος, ή από ήχους, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά:

 

α) είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων και

 

β) μπορούν να αναπαρίστανται στο μητρώο, κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στο δικαιούχο του».

 

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι ο Νόμος κάνει πλέον ρητή αναφορά σε (πιο «αντισυμβατικά») σήματα τρισδιάστατου σχήματος, σήματα θέσης, σήματα μοτίβου, σήματα κίνησης, οπτικοακουστικά σήματα και ολογραφικά σήματα.

 

Η κατ’ αυτόν τον τρόπο διεύρυνση της έννοιας του σήματος και η κατάργηση της υποχρέωσης γραφικής παράστασης «ανοίγει το δρόμο» για την κατοχύρωση σημάτων «μη παραδοσιακών», τα οποία με το προϊσχύσαν καθεστώς είναι πιθανόν να μην ενέπιπταν καν στον ορισμό του σήματος.

 

Σήματα πιστοποίησης

 

Ο Νόμος εισάγει το νέο θεσμό των «σημάτων πιστοποίησης», τα οποία καλούνται και «σήματα εγγύησης» της ποιότητας.
Πρόκειται για σήματα που επιτελούν λειτουργία όχι προέλευσης, αλλά ποιότητας – δηλαδή είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά στο υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση.

 

 

Τροποποιήσεις στα τέλη

 

Ο νέος Νόμος έφερε αλλαγές και στα τέλη που καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου για τη λειτουργία του μητρώου σημάτων, με κυριότερη τη μείωση κατά 10€ του τέλους ηλεκτρονικής κατάθεσης σήματος (από 110€ σε 100€ για την πρώτη κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών) και την αύξηση κατά 10€ του τέλος έγχαρτης κατάθεσης εθνικού σήματος (από 110€ σε 120€ για την πρώτη κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών).

 

 

Αυτεπάγγελτη έρευνα στο Μητρώο Σημάτων

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη του Νόμου, σύμφωνα με την οποία κατά την εξέταση της δήλωσης κατάθεσης σήματος, ο Ερευνητής της Διεύθυνσης Σημάτων εντοπίζει τα κατά την κρίση του προγενέστερα σήματα που προσβάλλονται από τη δήλωση της κατάθεσης νέου σήματος και ενημερώνει, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους δικαιούχους, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν, αν το επιθυμούν, ανακοπή.

 

 

Ανταγωγή στα Πολιτικά Δικαστήρια για έκπτωση ή ακύρωση σήματος

 

Σε αντίθεση με το προϊσχύσαν καθεστώς που προέβλεπε την άσκηση αίτησης για έκπτωση ή ακύρωση σήματος ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ), ο εναγόμενος για προσβολή σήματος μπορεί να ασκήσει στα πολιτικά δικαστήρια ανταγωγή με αίτημα την έκπτωση ή την ακυρότητα του σήματος στο οποίο στηρίζεται η αγωγή.

 

Διαμεσολάβηση

 

Στο πλαίσιο προώθησης των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα για προαιρετική και οικειοθελή διαμεσολάβηση σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων μεταξύ ιδιωτών. Ειδικότερα, μπορεί να υποβληθεί από τα μέρη κοινή αίτηση διαμεσολάβησης οποτεδήποτε μετά την κατάθεση ανακοπής, αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας και παρέμβασης. Η αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνση Σημάτων και διαβιβάζεται στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Αν υποβληθεί κοινή αίτηση διαμεσολάβησης, η διαδικασία ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων αναστέλλεται.

 

Δημοσίευση αποφάσεων σε social media

 

Αναγνωρίζοντας προφανώς τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα social media στην καθημερινότητά μας, όχι μόνον ως μέσα ψυχαγωγίας, αλλά και ως μέσα ενημέρωσης, ο νέος Νόμος προβλέπει ότι, με στόχο την ενημέρωση του κοινού, οι αποφάσεις που αφορούν την προσβολή σήματος μπορούν να δημοσιεύονται, πέρα από τα μέσα ενημέρωσης, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Έναρξη ισχύος

 

Λόγω του ότι, όπως επισημαίνεται παραπάνω, η Οδηγία 2015/2436 ΕΕ ενσωματώνεται στην Ελληνική έννομη τάξη με μεγάλη καθυστέρηση και κανονικά έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο ήδη από τις 14.01.2019 (!), ορισμένες από τις διατάξεις του Νόμου πρέπει να έχουν αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία αυτή – επί της ουσίας, ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ για τις δηλώσεις κατάθεσης σημάτων, τις ανακοπές και τις αιτήσεις έκπτωσης ή ακυρότητας που κατατέθηκαν από 14.01.2019 και εξής.